donderdag 10 juli 2014

Praten over water...

De gemeente krijgt zwaardere taken. Dan is het makkelijk om 'bekende' dossiers over het hoofd te zien. Toch is het voor wethouders die zich bezighouden met waterbeheer, ruimtelijke ordening of rioolbeheer belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de plannen van het waterschap. Water is géén business as usual, maar een snel veranderend beleidsterrein waar veel geld in omgaat. Dat krijgen de nieuwe colleges van B&W uitgelegd tijdens een aantal kennismakingsmiddagen. Ik schreef de tekst voor de uitnodiging zo urgent en inhoudelijk mogelijk, Het Lab verzorgde de vormgeving.