maandag 14 juli 2014

Zuinig spuiten

Als je veel praat met boeren begrijp je dat het lastig ligt: het gebruik van 'gewasbeschermingsmiddelen' (lees: landbouwgif) is voor de traditionele akkerbouwer noodzakelijk om rendabel te kunnen boeren.

De man die ik hier interview doet dat met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Zijn spuitmachine doseert nauwkeurig en zorgt dat het (dure) middel op het gewas komt en niet in de lucht of in de sloot.

Door hem aan het woord te laten in dit vakblad hoopt Waterschap Rivierenland dat meer boeren op deze manier gaan werken.