donderdag 3 juli 2014

Nieuwsbrief Dijkbewaking

Je hebt er als doorsnee stadsbewoner geen weet van, maar bij hoogwater gaat er een leger aan dijkbewakers op pad om ons te beschermen tegen overstromingen. In Gelderland alleen al zijn bij hoogwater een paar honderd vrijwillige 'dijklopers' actief.

Die krijgen twee keer per jaar een Nieuwsbrief Dijkbewaking. Met interviews, leuke weetjes en verhalen over het werk. Voor dit nummer schreef ik alle artikelen, de vormgeving is van Het Lab.