woensdag 25 juni 2014

Interview Agrarisch Inzicht

Voor dit hoofdartikel van Agrarisch Inzicht interviewde ik een boomkweker die duurzaam onderneemt. Zijn bedrijf van ongeveer 150 medewerkers voert het Milieukeur. Dat kost hem geld, maar steeds meer van zijn afnemers vragen om zo'n certificering. Bovendien vindt deze ondernemer het vanzelfsprekend om oog te hebben voor het milieu.

Dat is een boodschap die Waterschap Rivierenland graag wil uitdragen. Het waterschap is immers verantwoordelijk voor oppervlaktewater met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en meststoffen.