dinsdag 5 juni 2012

Nieuwsbrief Dijkbewaking

Het is een leuk uitstapje: kijken naar het hoge water in de rivier. Maar voor veel mensen betekent hoog water vooral hard werken. Die dijkbewakers –en andere betrokkenen in het rivierengebied– worden op de hoogte gehouden met deze Nieuwsbrief. Ik heb dit nummer geschreven.

Interviews met 'dijkpatrouillelopers', nieuwtjes over proefsluitingen van waterkeringen en alles over 'coupures' in de dijk die in geval van hoog water gesloten kunnen worden.

De vormgeving is van Het Lab.