donderdag 21 juni 2012

Bedrijfsbrochure Nazorg Bodem

Het is een erfenis uit het verleden: bodemverontreiniging. Een hele bedrijfstak houdt zich inmiddels bezig met het in kaart brengen, saneren en beheren van een deel van de ongeveer 600.000 (!) vervuilde locaties in ons land.

Nazorg Bodem neemt de zorg voor zo'n locatie van de grondeigenaar over. Ik redigeerde de tekst van hun bedrijfsbrochure –een map– en bedacht het motto. Dat motto is misschien niet heel origineel, maar het is goed bruikbaar en erg toepasselijk.

De vormgeving is van Het Lab.