dinsdag 13 februari 2018

Live Magazine: Provincie Noord-Holland in 2050We verwijten politici wel eens dat ze een korte aandachtshorizon hebben. Tot de volgende verkiezingen en niet verder. Daar was bij dit congres van de provincie Noord-Holland niet veel van te merken. Politiek, bestuur en bedrijfsleven werken aan een 'Omgevingsvisie 2050'. Als we in dat jaar bijvoorbeeld energieneutraal willen zijn, of 250.000 nieuwe woningen gebouwd willen hebben, dan zullen we daar nu mee moeten beginnen... Met het team van Live Magazines maakten we een inspirerend verslag van de bijeenkomst. De foto is van Masha Bakker.