vrijdag 13 november 2015

Informatieborden Waterschap
Her en der in het uitgestrekte werkgebied van Waterschap Rivierenland staan fleurige informatieborden. Bijvoorbeeld bij dijken, rioolwaterzuiveringen, gemalen, sluizen of stuwen. Over die opvallende 'waterwerken' valt een boel interessants te vertellen. Zoals hier in Tiel (of –hieronder– in Vianen) over de 'coupure'. Van die afsluitbare doorgangen in waterkeringen zijn er ongeveer 50 in het rivierengebied.

Bij het schrijven van de borden probeer ik algemene informatie over het werk van het waterschap te kruiden met leuke feitjes en weetjes. Via een QR-code op het bord kun je ook nog een filmpje bekijken over het onderwerp.

De borden zijn vormgegeven door Het Lab.