maandag 8 september 2014

Magazine Waterschap

Waterbeheerders gaan steeds meer samenwerken. Daar vertelt deze kordate dame van Rijkswaterstaat over. Ik schreef voor dit nummer van het relatiemagazine van het waterschap ook alle andere artikelen, ongeveer 15 in het totaal.

De vormgeving is van Het Lab.