vrijdag 17 januari 2014

Live Magazine KING

De 403 gemeenten in Nederland staan voor een enorme opgave. Volgend jaar moeten ze een groot aantal wetten en regelingen in het 'sociale domein' gaan uitvoeren.

Die taak ligt nu nog bij rijk en provincies. Om de gemeenten voor te bereiden op deze 'decentralisatietaakstelling' organiseert KING (het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) onder meer zwaar inhoudelijke congressen.

Deze was voor gemeentelijke bestuurders: wethouders, burgemeesters, topambtenaren. Met het team van Live Magazines maakten we daar in één dag een verslag van. Dat is hier te zien.