dinsdag 17 december 2013

Relatiemagazine

In Nederland is werken aan water vooral samenwerken. Waterschap Rivierenland geeft dan ook met regelmaat een 'relatiemagazine' uit. Voor het coverartikel interviewde ik een beleidsmedewerker van een drinkwaterbedrijf.

Het artikel op de spread gaat over een gevoelig onderwerp: gemeenten moeten meer gaan betalen voor waterbeheer. Een lid van de directieraad van het waterschap legt uit hoe dat zit.

De vormgeving is van Het Lab.