donderdag 25 juli 2013

Economische Agenda Arnhem

In 2009 schreef ik voor de Gemeente Arnhem de publieksversie van de Economische Agenda van de stad. Daarin staan de plannen voor de economische ontwikkeling van de gemeente tot 2015.

Halverwege de looptijd van die agenda is nu dit Actieplan verschenen, een evaluatie van de ingeslagen koers. Ik bewerkte (delen van) de tekst van dit vrolijke door Het Lab ontworpen boekje.