vrijdag 12 oktober 2012

Agrarisch Inzicht

Voor het magazine 'Agrarisch Inzicht' van Waterschap Rivierenland ben ik een dag op pad geweest met Duitse en Nederlandse boeren. Op de foto hiernaast krijgen we uitleg over bodemprofielen in een akker. Over zo'n dag schrijf ik een pakkende reportage, leuk om te lezen voor agrariërs én beleidsmakers.

Het waterschap doet veel aan voorlichting, over bijvoorbeeld het verstandig gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Daar kan de boer zijn voordeel mee doen –in economische zin– terwijl het oppervlaktewater schoner wordt. En dat is weer in het belang van het waterschap. Een mooi gevalletje 'win-win'. De vormgeving is van Het Lab.