maandag 16 april 2012

Hoe te ploegen?

Deze akkerbouwer laat een strook van zijn land langs de sloot ongeploegd. Zo blijft het talud intact en glijden er geen 'grondpakketten' de sloot in. Dat is veiliger voor de boer, die soms met zware machines het land op moet.

Ook het waterschap heeft belang bij een intacte slootkant, vandaar dit soepel geschreven stukje voorlichting voor de agrarische beroepsgroep in het rivierengebied.

De vormgeving is van Het Lab.