dinsdag 21 februari 2012

Waterbalans

Ook voor dit nummer van Waterbalans schreef ik weer een aantal doorwrochte artikelen, waaronder het grote interview met de man op de cover.

Hij zit op een akkerrand die door de boer niet meer wordt bemest of bespoten. Zo spoelen er minder milieubelastende stoffen in de sloot. De boer wordt gecompenseerd voor het productieverlies door een subsidieregeling van Waterschap Rivierenland. Deze 'akkerrandensubsidie' is erg populair en je gaat dit soort akkerranden dan ook steeds vaker zien.

In een ander artikel gaan twee waterdeskundigen in gesprek over 'klimaatdijken'. Dat zijn extra zwaar en breed uitgevoerde dijken waarop bijvoorbeeld ook bebouwing kan worden geplaatst. De een is voor, de ander tegen die –dure– aanpak.
De vormgeving van Waterbalans is van Het Lab.