donderdag 1 december 2011

Agrarisch Inzicht

Voor Waterschap Rivierenland schrijf ik artikeltjes in een nieuwsbrief voor agrariërs. Met boer Hopman sprak ik over het aanleggen van natuuroevers, met onderzoeker De Wit sprak ik over gezonde bodem.
Al die inspanningen zijn gericht op schoon en veilig water in het rivierengebied. De vormgeving is van Het Lab.