dinsdag 27 september 2011

Waterbalans magazine

Ik had me dat nooit zo gerealiseerd, maar een sloot in de stad is van iemand. Meestal van de gemeente. Die moet zo'n sloot dan ook onderhouden. Dat is lastig en kostbaar. In veel gemeenten is het waterschap die taak aan het overnemen.

Dat gaat in Nederland Vergaderland natuurlijk niet zonder slag of stoot. José Ziekenheiner vertelt erover in dit artikel dat ik voor het relatiemagazine van Waterschap Rivierenland schreef. De vormgeving is van Het Lab.