dinsdag 2 augustus 2011

Artikel nieuwsbrief

Voor de glastuinbouw-special van Agrarisch Inzicht (een nieuwsbrief voor agrariërs in het rivierengebied) schreef ik een artikel over het hergebruik van gietwater. Dat doen de boeren liever niet, omdat ze bang zijn om ziektekiemen de kas in te brengen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het daarmee wel meevalt: hergebruik is veilig. Door hun gietwater opnieuw te gebruiken kunnen boeren schoner én economischer werken.

Het blad is opgemaakt door Het Lab.