maandag 23 mei 2011

Verslag symposium

Geen onderwerp zo gek of er worden in ons land symposia en netwerkdagen over gehouden. Hier zijn een groot aantal ‘waterwerkers’ aan het praten over de ‘waterketen’.

Betere aansluiting tussen waterproductie, riolering en waterzuivering moet in de toekomst zorgen voor minder kosten voor de burger.

Ik bezocht de netwerkdag en schreef erover in het relatiemagazine van Waterschap Rivierenland.